/Naar werk
Naar werk 2018-03-27T21:29:13+02:00

Naar werk

Doel
Onder de re-integratiedienst ‘Naar werk´ vallen alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om mensen het werk te laten hervatten en aan het werk te houden tot in ieder geval het moment waarop de werkhervatting tot een plaatsing heeft geleid. Uiteindelijke doel is duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt.
Van der Horst & Starke heeft de erkenning van het UWV om trajecten uit te voeren onder deze noemer: “Naar werk”.

Voor wie
Het traject is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden die op zoek zijn naar werk, maar daarbij wel wat hulp kunnen gebruiken.
De jobcoaches van Van der Horst & Starke zijn opgeleid om maatwerk te leveren in deze trajecten.

Inhoud
De inhoud van het traject wordt in overleg bepaald. Dit kan per persoon verschillen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een sollicitatietraining, netwerktraining of bijvoorbeeld een computercursus.

Duur
De maximale duur is 9 maanden en de maximale begeleidingstijd is 25 uur. Per klant wordt dit bekeken.