/Werkfit
Werkfit 2018-03-27T21:33:54+02:00

Werkfit maken

Doel
Dit traject is gericht op het uitvoeren van re-integratieactiviteiten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zodanig te versterken dat ze (eventueel na het volgen van een scholing) het werk kunnen hervatten.
Van der Horst & Starke heeft de erkenning van het UWV om trajecten uit te voeren onder deze noemer: “Werkfit maken”.

Voor wie
Het traject is voor bedoeld voor mensen:

  • die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan re-integratieactiviteiten gericht op werkhervatting;
  • die fysiek of psychisch onvoldoende weerbaar zijn;
  • die niet beschikken over arbeidsmarktrelevante vaardigheden waardoor heroriĆ«ntatie nodig is;
  • waarbij moet worden bepaald welke beroepsrichting passend is;
  • die zich moeten oriĆ«nteren op werkhervatting als zelfstandig ondernemer.

Inhoud
De inhoud van het traject is gericht op:

  • Versterken van de werknemersvaardigheden;
  • Aanleren van arbeidsritme en leren omgaan met eventuele beperkingen;
  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit;
  • Het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie;
  • Het in kaart brengen van de beroepskeuze en affiniteiten.

Duur
De duur is maximaal 18 maanden en bestaat uit maximaal 40 uur begeleiding. Dit wordt per kandidaat bekeken.